Covid-19

Viktig information vid besök av Kallbadhuset

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla avstånd, visa hänsyn, turas om och minimera risker till smittspridning av Covid-19.

Grundläggande försiktighetsåtgärder.

 1. Stanna hemma vid symptom.
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant, och använd handdesinfektion.
 3. Undvik trängsel genom att hålla avstånd.
 4. Håll er uppdaterade och informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 5. Personligt ansvar.

Personligt ansvar.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Begränsa nya nära kontakter. Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni: undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Verksamheten på Kallbadhuset i Varberg.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

 1. Satt upp information till medlemmar, personal, kunder med mera.
 2. Markerat avstånd på golvet vid köbildning.
 3. Möblerat om och skapat mer utrymme för att undvika trängsel.
 4. Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion.

Avstånd serveringsställe.

Vilket avstånd ska sällskap på serveringsställen ha till varandra?

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
Regleringen tar sikte på avstånd mellan olika sällskap och mellan besökare ur olika sällskap. Sällskap som sitter ned ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar dock inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen. Av förarbetena till lagen framgår bl.a. att den som driver ett serveringsställe ska ge förutsättningar för att besökare ska kunna hålla avstånd men kan inte helt hållas ansvarig i de fall besökare inom ett sällskap ändå inte håller avståndet. Ansvaret för detta får anses falla på besökarna själva.

Avstånd Omklädningsrum.

Undvik gemensamt omklädningsrum vid trängsel. Använd gärna våra hytter, övervåning, torn för att skapa en miljö utan trängsel.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Vi har 11 bord med sittplats från 2-4 per bord.
Tillsammans med vår övervåning kan vi enligt ovan till antal servera gäster utan risk för trängsel.
Här gäller reglerna för caféverksamhet /serveringsställe dvs förutsättningar för att besökare ska kunna hålla avstånd. Ansvaret till att nyttja avståndet är personligt ansvar.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepande översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Ska personal eller andra uppdragstagare i verksamheten beaktas i beräkningen av det maximala antalet personer som får vistas i en verksamhet samtidigt?

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m.

Uppdaterad: 2021-07-15

Källa: Läs mer på FoHms hemsida

 Viktig information vid köbildning i kassan.

 1. Följ avståndsmarkeringar på golvet.
 2. Visa hänsyn och håll avstånd.
 3. Sträcker sig kön till entrédörren så undvik att gå in, vänta utanför med avstånd.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Vi på Kallbadhuset i Varberg jobbar löpande med att förbättra, minimera risker och utveckling för att undvika smittspridning av Covid-19. Det är mycket viktigt för oss att alla våra besökare, gäster och kunder skall få ett säkert och en härlig upplevelse. Vi ser fram emot friskare tider! Ta hand om er, mvh Kallbadhusets personal.

Övrigt:
Vi kan inte besöka er på grund av Covid-19, får vi pengar tillbaka eller förlänger ni alla kort, presentkort med mera?
- Tyvärr, vi kan inte förlänga årskort, halvårskort, rabattkort eller presentkort under denna pågående pandemi. Vi förhåller oss till samtliga restriktioner och rekommendationer som FoHM och regering kräver. Det innebär att vi gör allt vi kan för att säkra och minimera eventuella risker till smittspridning.