Covid-19

Viktig information vid besök av Kallbadhuset

Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla avstånd, visa hänsyn, turas om och minimera risker till smittspridning av Covid-19.

Grundläggande försiktighetsåtgärder.

 1. Stanna hemma vid symptom.
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant, och använd handdesinfektion.
 3. Undvik trängsel genom att hålla avstånd.
 4. Håll er uppdaterade och informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 5. Personligt ansvar.

Personligt ansvar.

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Begränsa nya nära kontakter. Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni: undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Verksamheten på Kallbadhuset i Varberg.

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

 1. Satt upp information till medlemmar, personal, kunder med mera.
 2. Markerat avstånd på golvet vid köbildning.
 3. Möblerat om och skapat mer utrymme för att undvika trängsel.
 4. Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion.
 5. Har bestämmelser på maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt.
 6. Från och med 6/2 så har vi "entrébiljetter" som skall återlämnas vid avgång.

Avstånd serveringsställe.

Vilket avstånd ska sällskap på serveringsställen ha till varandra?

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som driver ett serveringsställe se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
Regleringen tar sikte på avstånd mellan olika sällskap och mellan besökare ur olika sällskap. Sällskap som sitter ned ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar dock inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen. Av förarbetena till lagen framgår bl.a. att den som driver ett serveringsställe ska ge förutsättningar för att besökare ska kunna hålla avstånd men kan inte helt hållas ansvarig i de fall besökare inom ett sällskap ändå inte håller avståndet. Ansvaret för detta får anses falla på besökarna själva.

Avstånd Omklädningsrum.

Undvik gemensamt omklädningsrum vid trängsel. Använd gärna våra hytter, övervåning, torn för att skapa en miljö utan trängsel.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Viktigt att bemärka så är det personligt ansvar med hänsyn och respekt som avgör hur dessa 10 kvadratmeter används. Verksamheten tillgodoser verktygen att förhindra smittspridningen, det är ni som person som ansvarar tillsammans över hanteringen av dessa verktyg.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Maximalt antal besökare som samtidigt får vistas i vårt café 31st.

Vi har 11 bord med sittplats från 2-4 per bord. Vi tillåter inte fler än 4 per bord maximalt.
Tillsammans med vår övervåning kan vi enligt ovan till antal servera gäster utan risk för trängsel.
Här gäller reglerna för caféverksamhet /serveringsställe dvs förutsättningar för att besökare ska kunna hålla avstånd. Ansvaret till att nyttja avståndet är personligt ansvar.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepande översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Ska personal eller andra uppdragstagare i verksamheten beaktas i beräkningen av det maximala antalet personer som får vistas i en verksamhet samtidigt?

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

Uppdaterad: 2021-01-11 15:20

Källa: Läs mer på FoHms hemsida

Maximalt antal besökare som samtidigt får vistas på damsidan upp till 14-20 st, (väderberoende, när väder tillåter har man möjlighet att använda större yta i form av brygga och de hytter som finns i anslutning)

Detta innebär att ovan antal får vistas samtidigt på denna sida under ordinarie öppettider. Denna yta hänvisar till omklädningsrum, övervåning, toaletter, duschar, torn, hytter med mera. Vi beräknar också 10m2 badyta då vi går under samma regler som badhus. Viktigt att bemärka så är det personligt ansvar med hänsyn och respekt som avgör hur dessa 10 kvadratmeter används. Verksamheten tillgodoser verktygen att förhindra smittspridningen, det är ni som person som ansvarar tillsammans över hanteringen av dessa verktyg.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; beslutade den 8 januari 2021.

3 § Maxantalet enligt 2 § ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Maximalt antal besökare som samtidigt får vistas per bastu 1st. Turas om, visa hänsyn och respektera varandra. ”Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna. Uppdaterad: 2021-01-11 15:19”

Källa: Läs mer på FoHms hemsida

 Maximalt antal besökare som samtidigt får vistas på herrsidan upp till 14-20 st.
(väderberoende, när väder tillåter har man möjlighet att använda större yta i form av brygga och de hytter som finns i anslutning)

Detta innebär att ovan antal får vistas samtidigt på denna sida under ordinarie öppettider. Denna yta hänvisar till omklädningsrum, övervåning, toaletter, duschar, torn, hytter med mera. Vi beräknar också 10m2 badyta då vi går under samma regler som badhus. Viktigt att bemärka så är det personligt ansvar med hänsyn och respekt som avgör hur dessa 10 kvadratmeter används. Verksamheten tillgodoser verktygen att förhindra smittspridningen, det är ni som person som ansvarar tillsammans över hanteringen av dessa verktyg.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19; beslutade den 8 januari 2021.

3 § Maxantalet enligt 2 § ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Maximalt antal besökare som samtidigt får vistas per bastu 1st. Turas om, visa hänsyn och respektera varandra. ”Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna. Uppdaterad: 2021-01-11 15:19”

Källa: Läs mer på FoHms hemsida

 Viktig information vid köbildning i kassan.

 1. Följ avståndsmarkeringar på golvet.
 2. Visa hänsyn och håll avstånd.
 3. Sträcker sig kön till entrédörren så undvik att gå in, vänta utanför med avstånd.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

Viktig information vid köbildning till badentré

 1. Följ avståndsmarkeringar på golvet.
 2. Visa hänsyn och håll avstånd.
 3. Sträcker sig kön till entrédörren så undvik att gå in, vänta utanför med avstånd.
 4. Om man skriver upp sig på kö till badet i kassan, vänta utanför om inte cafébord kan nyttjas med en god fika under tiden ni väntar.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

 Viktig information vid köbildning till bastu

Tillsammans hjälps vi åt så att alla kan få en härlig, säker och så bra upplevelse som möjligt. Detta innebär att vi turas om, visar hänsyn och håller avstånd. Håller en god hygien och tvättar händerna ofta.

Följer man inte dessa rekommendationer så kan man bli ombedd att lämna platsen och vid upprepade översteg också få en längre avstängning från verksamheten.

FRÅN OCH MED SÖNDAG 10/1-21 INFÖRS TIDSBEGRÄNSNING!

För att minska risken för trängsel och smittspridning införs nu tidsbegränsade besök.
2 timmar / person. Detta gäller samtliga besökare till badet, inkluderat kunder med halvårskort & årskort.

Man anmäler sitt besök i kassan så att ankomsttid och sluttid kan noteras.
Sedan har man 2 timmar på sig att basta, bada, fika och byta om.
Man skall vara ombytt och klar att lämna efter mottagen sluttid.

Man informerar sedan personalen vid avgång så att namnet kan strykas i listan.

Man kan inte reservera eller boka platser under ordinarie öppettider.

Vi på Kallbadhuset i Varberg jobbar löpande med att förbättra, minimera risker och utveckling för att undvika smittspridning av Covid-19. Det är mycket viktigt för oss att alla våra besökare, gäster och kunder skall få ett säkert och en härlig upplevelse. Vi ser fram emot friskare tider! Ta hand om er, mvh Kallbadhusets personal.

Övrigt:
Vi kan inte besöka er på grund av Covid-19, får vi pengar tillbaka eller förlänger ni alla kort, presentkort med mera?
- Tyvärr, vi kan inte förlänga årskort, halvårskort, rabattkort eller presentkort under denna pågående pandemi. Vi förhåller oss till samtliga restriktioner och rekommendationer som FoHM och regering kräver. Det innebär att vi gör allt vi kan för att säkra och minimera eventuella risker till smittspridning.